Chránime hodnoty

Na našej ceste životom neustále prichádzame na stále nové a nové križovatky. Pri našom putovaní hľadáme slobodu, demokraciu, re­alizáciu svojich túžob, cieľov, snov. Ale aj naplnenie zmyslu nášho života v rodine, v zamestnaní, v spoločnosti, na našej modrej planéte. Križovatky na tejto ceste sú však predovšetkým križovatkami o našej zodpovednosti, o tom, či v zásadných veciach dokážeme vydať svedectvo, prijať správne a pevné rozhodnutia. Aj vtedy, keď nám hrozí riziko straty popularity, osobných pozícií či iných výhod.

Zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou o výhrade vo svedomí nás čakala na jednej z týchto križovatiek. Bola pre nás výzvou, či sa vieme jasne a zásadne postaviť na obranu a ochranu ľudskej dôstojnosti, ľudského života, ktorý sa rodí pod srdcom i toho, ktorý sa s nami lúči, zmyslu ľudského života. Bola pre nás výzvou, či dokážeme vzdať úctu a dať patričné miesto rodine, manželskému zväzku. Či dokážeme tieto najvyššie hodnoty chrániť a presadzovať v záujme spoločného dobra celej spoločnosti.

Kvôli tomu KDH odišlo z koalície! Kvôli tomu predstavitelia KDH opustili najvyššie štátne funkcie a úrady a KDH prešlo do opozície. Pri presadzovaní hodnotovej politiky sa kompromisy v zásadných veciach robiť nemôžu! V takejto politike nestačí zhodnotiť iba ekonomické prínosy či výhody. V nej sa nemôže zabúdať ani na zmysel ľudského života, na to, aby sa každý mohol zachovať a konať podľa svojho vlastného svedomia. V nej nemôžeme zabúdať na dedičstvo našich mám a otcov, ani na to, akú duchovnú tvár bude mať Slovensko i Európa, v ktorej budú žiť naše deti, vnúčatá, naše potomstvo.

Podobné križovatky a výzvy nás oslovujú v našich obciach, mestách, v našom okrese. Aj tu vydávame svedectvo, prijímame rozhodnutia…Ak sa pritom držíme zásad a princípov kresťanskej demokracie a „výhrad“ nášho vlastného svedomia, ktoré predchádzajú našej reči, rozhodovaniu a konaniu, máme šancu, aby v nás spoznali ľudí čestných, úprimných, priamych, zodpovedných. Máme šancu, že nás budú považovať za ľudí, od ktorých sa dá očakávať, čo povedia, urobia, ako rozhodnú. Za ľudí, ktorí sú schopní načúvať, vzájomne komunikovať, spolupracovať nielen pri riešení „veľkých“ vecí, ale aj pri vylepšovaní podmienok života spoluobčanov, ktorí sú im schopní podať pomocnú ruku a pomôcť pri ich bežných životných problémoch a starostiach. Za ľudí, ktorí sú schopní nielen kritizovať, ale aj prijať oprávnenú kritiku. Za ľudí, ktorí i v neľahkých situáciách majú odvahu povedať pravdu a zároveň sú schopní ponúknuť nádej i riešenia, za ľudí, ktorých môžu spoznať podľa ich ovocia a ktorým môžu dôverovať.

Želám si zo srdca, aby v nás, kresťanských demokratoch, ktorí sa každý svojou mierou podieľajú na živote Okresného cen­tra KDH v Prešovskom okrese, spoznali naši spoluobčania práve takýchto ľudí. V tom nech nám Pán Boh pomáha, vedie nás a ochraňuje.

Ing. Stanislav KAHANEC, predseda OC KDH Prešov

Kategória: Zaujalo ma