Niečo o rodine

Manželka Helena

Pracuje ako manažérka občianskeho združenia Tobiáš, ktoré pomáha riešiť rómsku problematiku v mestskej časti Prešov – Solivar.

Dcéra Stanislava

Lekárka na rádiológii v Bonne má syna Kevina.

Syn Martin

Finančný poradca a má syna Samuela a dcéru Teréziu.

Dcéra Lucia

Pracovala v IBM, momentálne sa teší synovi Oskarovi na materskej dovolenke, žije vo Wieselburgu.

Dcéra Mária

Študuje v treťom ročníku psychológiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Dcéra Barborka

Študuje v prvom ročníku na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove.