Profesný životopis

Profesionálna prax

2010 – Obvodný úrad Prešov, prednosta

2006 – 2010 Národná rada Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

2006 – Prešov Real, s.r.o., zástupca riaditeľa spoločnosti

2004 – 2006 Národná rada Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

2003 – 2004 Mestský úrad Prešov, štatutárny zástupca primátora mesta Prešov

1999 – 2002 Prešov Real, s.r.o., riaditeľ a konateľ spoločnosti

1996 – 1999 Prešov Real, s.r.o., pracovník, vedúci technického úseku

1994 – 1996 Vukov Extra, s.r.o., Prešov, vedúci odboru MTZ

1978 – 1994 Vukov Prešov, konštruktér… vedúci oddelenia konštrukcie

Vojenská služba

1978 – 1979 Plzeň

Vzdelanie, zvyšovanie kvalifikácie

1973 – 1978 Strojnícka fakulta SVŠT, Bratislava

1979 – 1982 ČVUT, strojní fakulta – postgraduálne štúdium, Praha

1983 – 1988 Jazyková škola – anglický jazyk, Prešov

Odborné semináre, školenia, kurzy (v zamestnaní, v rámci pôsobenia v miestnej samospráve)

Verejná angažovanosť

2005 – poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove, poslanec VÚC PSK

2003 – 2004 poslanec Mestského zastupitelstva a člen Mestskej rady v Prešove, člen finančnej komisie, viceprezident Únie miest Slovenska, člen prezídia Únie miest Slovenska a Klubu primátorov SR

1998 – 2003 poslanec Mestského zastupiteľstva a člen Mestskej rady v Prešove, člen komisie pre strategický rozvoj mesta, komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie, predseda výboru mestskej časti

1994 – 1998 poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove, predseda výboru mestskej časti, člen bytovej komisie

Politická angažovanosť

2002 – predseda Okresného centra KDH Prešov, podpredseda Krajskej rady KDH

2000 – 2002 podpredseda Okresného centra KDH Prešov

1993 – 2000 predseda klubu KDH Prešov-Sekčov, pôsobenie v Okresnej kontrolnej komisii a v Mestskom koordinačnom centre KDH

Záľuby

Prechádzky v prírode, hra na klávesy, bežky, bicyklovanie, plávanie

Obľúbené miesto

Tiesňavy Slovenského raja a Borkút

Rád si vypočujem

Komajotu, Beatles, dobrý muzikál

Osobnosť, ktorú si vážim

Ján Pavol II.

Aj dnes potrebujeme

Sedem statočných a srdce Malého princa