Deň mužov

Možno mnohí z Vás ani nevedia, že tento neoficiálny sviatok sa stal v Prešove už po jedenástykrát názvom stretnutia mužov jeden deň pred sviatkom sv. Jozefa. Aj tento rok stretnutie začalo sv. omšou vo Františkánskom kostole. Hlavným celebrantom bol Don Červeň – salezián pôsobiaci teraz v Banskej Bystrici – Badíne. Mnohým Prešovčanom dobre známy, lebo ho poznajú ešte z čias, keď žil medzi nami ako zamestnanec v stavebnej firme a pritom študoval teológiu. Viacerí sme sa po roku 1989 zúčastnili na jeho oneskorenej primičnej sv. omši.

V pútavej homílii poukázal na úlohu a význam otca v dnešnej rodine, počnúc tým, že otec má mať v svojej rodine svoje miesto nielen pri stole, ale aj pri všetkých úlohách a problémoch, ktoré na dnešnú rodinu doliehajú. Svoje miesto má otec pri výchove syna. Nie je správne, keď otec necháva syna do 7 – 8 rokov iba na matku. Potom ho chce vychovávať, ale zistí, že si spolu nerozumejú, že ho syn odmieta. Je to veľká výzva.

Druhou črtou otca je, že vie čakať. Na príbehu o márnotratnom synovi poukázal na skutočnosť, že otec márnotratného syna čaká s odpúšťajúcou náručou, odpúšťa a objíma ho… Akoby toto stretnutie vyzeralo, keby sa bol stretol so starším bratom? Po sv. omši sa asi 150 účastníkov presunulo do PKO, kde si v rámci srdečnej atmosféry vymenili skúsenosti zo života v rodinách. Medzi hosťami stretnutia boli v.d.p. z farnosti Prešova a od františkánov a saleziánov. Na stretnutí sa so svojimi skúsenosťami z politiky podelil aj exposlanec NR SR Ing. Stanislav Kahanec. Po gratulácii prítomným Jozefom sme si potúžili aj naše telesné schránky na dobrotách, čo nám pripravili naše polovičky a pokračovali v družnej debate v menších skupinách a dvojiciach. Stretnutie pripravili a moderovali Dušan Macák a Stano Goban. Už teraz Vás pozývame na budúcoročné stretnutie, deň pred sviatkom sv. Jozefa.

Ing. Stanislav GOBAN, zástupca primátora mesta Prešov

Kategória: Zaujalo ma