Niečo o mne

♦ Profesný životopis    ♦ Niečo o rodine

Občas by chcel byť človek niekym iným, ale aj tak je najšťastnejší, keď môže byť sám sebou…

Dag Hammarskjôld

• Stanislav Kahanec
• Narodený 12.12.1954, Malý Šariš
• Manželka Helena a 5 detí
• Povolanie: strojný inžinier
• Bydlisko: Prešov

 

Narodil som sa v Malom Šariši. S manželkou Helenou máme 5 detí, žijeme v Prešove. Po ukončení štúdia na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave som pracoval na viacerých pracovných pozíciách vo Výskumnom ústave kovopriemyslu Prešov. Popri práci som si doplňoval vzdelanie postgraduálnym štúdiom na ČVUT Praha a v jazykovej škole. V roku 1996 som sa zamestnal v spoločnosti Prešov Real, s.r.o., neskôr som pôsobil ako riaditeľ tejto spoločnosti.

Svoje dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v samospráve, som sa snažil od roku 2003 zúročiť vo funkcii viceprimátora mesta Prešov. Od roku 2004 som bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a vďaka podpore – “krúžkom” od voličov som sa ním znova stal aj v roku 2006. Od roku 2010 pôsobím ako prednosta Obvodného úradu Prešov, najmä pre ľudí z Prešovského a Sabinovského okresu.

Svoje doterajšie skúsenosti by som chcel využiť ako poslanec NR SR.

Mojim cieľom je Silnejšie Slovensko,

ktoré začína úctou k starším,

dáva istoty rodinám a

ponúka priestor schopným.

Pre naplnenie tohto cieľa budem podporovať:

- vyššie dôchodky – viac solidarity
- zvyšovanie dôchodkov o pevnú sumu
- strop doplatkov na lieky

- vrátiť otcov a mamy rodinám
- viac pracovných príležitostí
- štartovacie byty pre mladých

- zníženie poistných odvodov
- zvýšením vymožiteľnosti práva brániť druhotnej platobnej neschopnosti
- zvýšenie paušálnych výdavkov remeselníkov na 60%

- dokončenie diaľnice Prešov – Bratislava
- transparentné a zodpovedné nakladanie s verejnými fnanciami
- boj s korupciou a transparentná justícia

Uvedomujem si, že k naplneniu cieľov nestačia iba dobré predsavzatia. K ich uskutočneniu je potrebné nájsť tú správnu cestu. Chcem ju nachádzať spolu s vami. „Aby Slovensko bolo pre nás domovom, krajinou, kde sa oplatí žiť.“

Záľuby – prechádzky v prírode, hra na klávesy, bežky, bicyklovanie, plávanie
Obľúbené miesto – tiesňavy Slovenského raja, Borkút
Rád si vypočujem – Komajotu, Beatles, dobrý muzikál
Osobnosť, ktorú si vážim – Ján Pavol II.
Aj dnes potrebujeme – Sedem statočných a srdce Malého princa