Rozvoj Prešovského regiónu

Žijeme v prelomovej dobe. Stali sme sa súčasťou veľkého mnohonárodného domu. Nehovorme o tom, ako by bolo, keby sme tam neboli. Je to tak a preto sa snažme zo všetkých síl, aby sme sa v tom dome uplatnili ako dobrí bývajúci. K tomu by nám mali pomôcť aj eurofondy a projekty na rozvoj regiónov. V minulom roku som sa zúčastnil ako člen hodnotiacej komisie na posudzovaní projektov pre opatrenie programu „Lokálna infraštruktúra“, Opatrenie 3.4 Renovácia a rozvoj obcí. Prvé kolo sa skončilo a pripravuje sa druhé. Môžem povedať, že úroveň projektov bola rôzna. Som rád, že medzi predloženými projektmi boli aj výborné a verím, že v druhom kole budú mať projekty ešte vyššiu úroveň. Vďaka všetkým a samozrejme aj našim starostom za KDH, ktorí sa aj takým spôsobom snažia pozdvihnúť úroveň vidieka a neplačú v kúte, že im nikto nič nechce dať.

Ing. Juraj HREHA, predseda koordinačného výboru v Prešove

Kategória: Zaujalo ma